שריונית 4010
שריונית 4010
  
דלת פנים חלקה
דלת פנים חלקה